0 items

Betaling en verzending

Betaling, Verzending en Retour

Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer
de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

4. Betaalmethodes van Mollie Payments:
In samenwerking met Mollie Payments, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, bieden we u alle bekende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Mollie te worden
gedaan.

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Mollie Payments. Algemene informatie over Mollie Payments vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Mollie Payments in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Mollie 'Payments’ privacy statement verwerkt.

Verzending
Verzending binnen Nederland.
Bestellingen vanaf €65,- worden gratis verzonden. Bij bestellingen onder €65,- worden
verzendkosten in rekening gebracht. Deze verzendkosten zijn op basis van het PostNL tarief inclusief
een toeslag voor de administratie en verpakking.

Nederland:

Pakketpost €6.95 per bestelling via PostNL (inclusief Track&Trace)

België:
Pakketpost €12.50 per bestelling, (inclusief track & trace)

Verzending naar overige landen:
Wil je je bestelling in een ander land ontvangen dan komen hier ook de land-specifieke
verzendkosten bij (via PostNL??)

Retour
Wanneer een product niet aan uw wensen voldoet, mag het product uiteraard ongeopend
teruggestuurd worden (mits het bestelde product niet onder een wettelijke uitzondering valt).
Voorwaarden voor retourzending
Wanneer een retourzending niet aan onderstaande voorwaarden voldoet behoud Body – Schmink
Studio het recht om de retourzending te weigeren.
- Het product is voorzien van originele verpakking / etiketten / ….
- Het product is niet gebruikt
- Het product is in een degelijke verpakking retour gezonden
- De verzendkosten van de retourzending zijn altijd voor eigen rekening
- Retour zenden is altijd op eigen risico, bewaar de Track&Trace code goed totdat het geld
retour is ontvangen
- Gepersonaliseerde (custom-made) producten worden niet retour genomen

Retour zenden kan binnen 14 dagen na ontvangst van de complete bestelling.
Het product kan retour gezonden worden aan:

Body - Schmink Studio
Kamillestraat 28
5741 VP Beek en Donk
NL

Herroepingsrecht / Bedenktijd
U heeft het recht om de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Daarna heeft u na annulering nog 14 dagen de tijd op het product retour te zenden. U ontvangt het volledige bedrag (incl verzendkosten) terug via MOLLIE Payments. Enkel de kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd dienen te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via email: bodyschminkstudio@gmail.com
Body – Schmink Studio zal vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding retour storten (mits het product reeds in goede orde ontvangen is door Body – Schmink Studio.